Styrning

Styrning

På olika manöverenheter programmerar man in:

  • Personlig kod
  • Platsens nummer
  • Avresetid/Bokningstid

Eluttag till motorvärmare

Vill du spara energi?

Med SWITCH-IT kan ni styra elen till dina motorvärmaruttag

Har ni uttagscentraler för motorvärmare som är ostyrda? Med timers? Med något pulserande styrsystem? Är du nöjd med det ni har?

SWITCH-IT är ett styrsystem för centralstyrning av eluttagen för motorvärmare på större parkeringsplatser. Med SWITCH-IT är det enkelt att uppgradera befintliga uttagscentraler. En mottagare installeras i varje uttagscentral och styr två eluttag individuellt. Styrsignalen, som genereras av centralenheten, sänds till mottagarna på de ordinarie elledningarna som en överlagrad digitalt kodad högfrekvenssignal för till- och frånslag av spänning till motorvärmaruttagen. Med systemet styrs varje eluttag individuellt från manöverenheterna (telefon, mobiltelefon, knappsats och datorer).

Eluttag till campingplatser

Vi har utvecklat SWITCH-IT, ett centralstyrsystem för styrning av eluttagen på campingplatser. Med SWITCH-IT är det enkelt att uppgradera befintliga uttagscentraler. En mottagare installeras i varje uttagscentral och styr två eluttag individuellt. Styrsignalen, som genereras av en central styrenhet, sänds ut till mottagaren på de ordinarie elledningarna som en överlagrad digitalt kodad högfrekvenssignal för till- och frånslag av spänningen till eluttagen. Med systemet styrs varje eluttag individuellt från manöverenheterna (telefon, mobiltelefon, knappsats och datorer).

Användningssätt

SWITCH-IT går att kombinera med campingplatsens incheckningssystem. När en kund har checkat in på sin plats slås dennes ström till från receptionen. Om systemet kompletteras med talsvar kan säsongscampare slå på strömmen via telefon. Om systemetet dessutom görs publikt tillgängligt via Internet kan det även nås via Internetanslutna enheter som datorer, surfplattor och smartphones. Systemet loggar alla inkopplingstider för senare debitering.

Elbilsladdning

Elbilar har ännu inte kommit ut på marknaden i någon större omfattning men när dom gör det så kommer dom flesta modeller att kunna laddas med vanlig hushållsel, 230V 10A eller 16A. Elbilsladdning kan enkelt styras utan tillsatser om du redan har SWITCH-IT installerat i motorvärmaranläggningens uttagscentraler.

Om en elbil kan laddas hemma på natten, på arbetsplatsen när man jobbar och kanske till och med utanför affären när man handlar så tror vi att den kan fungera väldigt bra i närtrafik. Så kallad snabbladdning av elbilar vid en laddstation, på samma sätt som vi idag tankar bilarna, kräver dock helt annan teknologi.

Eluttag vid marinor

Marina med gästhamn kan styras på samma sätt som en campinganläggning. Om man vill styra eluttagen på vinteruppläggningen kan detta enkelt göras i samma system.

Värmerampsplats vid bussterminaler

Bussar värms upp antingen med eldriven värmeväxlare eller med vattenburen värme. Vi har lösningar för centralstyrd reglering av båda dessa alternativ.